Temel Bilgiler

 

TİAD MTM, aşağıdaki Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler kapsamında belgelendirme yapmak üzere “Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)” tarafından akredite edilmiş, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)” tarafından yetkilendirilmiştir.

Adayların sertifikasyon hedeflerini belirlemeleri ve hedeflenen belgelendirme sınavlarının kapsamı hakkında fikir edinmeleri açısından, burada yer verilen ilgili standart ve yeterlilikleri incelemeleri büyük önem arz etmektedir.

 

Meslek Dalı

Seviye

UMS Kodu

UY Kodu

NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

5

12UMS0261-5

12UY0101-5

NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi

5

12UMS0261-5
09UMS0010-5
09UMS0018-5

12UY0102-5

NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi

5

12UMS0261-5
09UMS0010-5
11UMS0165-5

13UY0151-5