Misyon ve Vizyon

MİSYON

TİAD MTM, donanımlı ve yetkin personel kavramını bir adım daha ileriye götürebilmek için kurulmuştur ve mesleki gelişimin öneminin farkındadır. Belgelendirme süreçlerinin, etkin olarak işletilen yönetim sistemleri, yetkin personel ve komiteler sayesinde sürekli olarak iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

TİAD MTM’nin Personel Belgelendirme konusunda akredite olmasının başlıca amaçları şunlardır;

  • Bilgi-beceri ile istihdam ilişkisini güçlendirmek,
  • Öğrenme çıktılarını ulusal yeterlilikler çerçevesinde değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak,
  • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek,
  • Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak,
  • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak,
  • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.


VİZYON

TİAD MTM, TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 standartlarına uygun olarak kurmuş olduğu kalite yönetim sistemleri ile takım tezgahları ve üretim teknolojileri alanında yürütmekte olduğu belgelendirme süreçlerini tarafsız olarak devam ettirmektedir. Bu sayede, sektöre ve ülkemize karşı olan yükümlülükleri gereği sektörde çalışmakta olan işgücünün niteliğini belirlemektedir.