Hakkımızda

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından, TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) adı altında, takım tezgahları sektöründe oluşturulmuş olan ulusal yeterliliklere dayalı olarak değerlendirme ve sertifikasyonu sağlayan mesleki bilgi-beceri belgelendirme merkezi kurulmuştur. Bu merkezin kuruluşu, TİAD’ın Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği destekli hibe projesinin, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından desteklenmeye uygun bulunmasına dayanır.

Söz konusu projenin genel hedefi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturularak, etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilikler Sistemi (UYS) kurulmasına ve işletilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda öncelikli olarak, TİAD tarafından “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (UMS)”, “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” ve “NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş, yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.

 

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKAK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

 

TİAD MTM; 12 Aralık 2013 tarihinde AB-0054-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş, 1 Temmuz 2014 tarihinde YB-0023 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş olup, yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

 

TİAD MTM'nin;

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

MYK Yetki Kapsam Belgesi için tıklayınız.

TÜRKAK Akreditasyon Belgesi için tıklayınız.