Haber - Ulusal Yeterlilik Revizyonu Görüş Talebi

TİADtarafından hazırlanan ulusal yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin beş yıllık sürenin dolması sebebiyle, güncelleme ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, aşağıda bilgileri yer alan güncellenmiş yeterliliklere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

 

  • 12UY0101-5 CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi
  • 12UY0102-5 CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

 

Bu çerçevede, bahse konu taslak ulusal yeterliliklere "Görüş Bildirimi" adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi “Taslak Yeterlilik Görüş ve Değerlendirme Formu”nu doldurarak en geç 24 Mayıs 2019 tarihinde kadar TİAD Mesleki Test Merkezi’ne (e-posta: samet@tiad.org) iletmeniz hususunu bilgilerinize arz ederiz.