Haber - Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında yer alan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, "Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" (UYEP) açılış konferansı 6 Nisan 2011 tarihinde Ankara Sheraton Otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış Konferansına, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların temsilcileri, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, takım tezgahları sektörünü temsilen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ile işçi ve işveren meslek kuruluşları, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler katıldılar.

Konferansta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Bayram Akbaş, MFİB Başkanı Muhsin Altun ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi ile tarafından yapılan konuşmalar sonrasında, teknik destek ekibi lideri Niels Kristensen tarafından UYEP hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre; Tedarik, Hizmet ve Hibe bileşenlerinden oluşan projenin toplam bütçesi 10.900.000 Avro olup, 200.000 Avro’luk tutarı ulusal katkı olarak karşılanmış. “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) Ekim 2010’da hizmet sözleşmesinin imzalanmasının ardından uygulamaya geçmiş. Hibe bileşeni kapsamında ise; VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 26 kuruluş ile Mart 2011 itibariyle sözleşmeler imzalanmış ve toplam 6,618,000 Avro tutarında bir bütçe tahsis edilmiş. İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmak UYEP’in ulaşmayı amaçladığı genel hedeflerdir. UYEP’in özel amacı ise; AYÇ ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme için uygun bir sistem geliştirerek meslek standartları temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi için MYK ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nin (VOC-TEST Merkezleri) desteklenmesidir.