Haber - TİAD, Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi Kuruyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 30 Mart 2010 tarihinde yayımlanan teklif çağrısı kapsamında Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya yönelik “VOC-Test Merkezi Programı”na 16 Temmuz 2010 tarihinde bir proje sunmuş ve bu bağlamda Türkiye’de takım tezgahları sektöründe geçerli olacak mesleki yeterlik ve standartları belirlemeye, bunları test etmeye ve belgelendirmeye aday olmuştu.

MFİB tarafından titizlikle yürütülen uzun ve kapsamlı değerlendirme sürecini takiben, Hollanda merkezli, teknik yeterlilikler, mesleki eğitim ve işgücü piyasasının gereksinimleri konusunda uzman bir vakıf olan Stichting Kenteq KBB’nin (Centre of Expertise on VET and the Labour Market) ortağı olduğu; Romanya’da yerleşik araştırma kuruluşu INMA’nın (National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (STB) ve Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi’nin (METGEM) de iştirakçileri arasında yer aldığı TİAD “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi” projesi 18 Mart 2011 tarihinde kabul edildi ve ilgili makam tarafından onaylanarak TİAD yetkileri “Hibe Sözleşmesi”ni imzalamak üzere Ankara’ya davet edildi.

 

“VOC-Test Merkezi Hibe Sözleşmesi 22 Mart 2011 Tarihinde İmzalandı”

“Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi” hibe sözleşmesi, 22 Mart 2011, Salı günü saat 14:30’da Ankara’da Merkezi Finans ve İhale Birimi toplantı salonunda MFİB Yetkilisi İlkay Kılıç’ın açıklama ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşen görüşmede TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Kağnıcı ve Başkan Yardımcısı Erdal Gamsız tarafından imzalandı.

TİAD Genel Sekreteri Gamze Taşpolat ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak’ın da iştirak ettikleri toplantıda imzala- nan sözleşme ile TİAD, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ve AB mevzuatına uyum çalışmaları bağlamında, makina tasarımı ve imalatı sektöründe alt sektör olan takım tezgahlarının kurulumu ve onarımı konusunda etkin, sürdürülebilir ve “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu olarak; ulusal mesleki yeterlilikleri belirlemek, meslek standartlarını geliştirmek, mesleki bilgi ve becerileri değerlendirmek, ölçmek ve belgelendirmek üzere bir sistem kurmak; ulusal ve uluslararası anlamda tanınacak bir Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC-TEST Merkezi) işletmek üzere yetkilendirilmiş oldu.

 

“Meslek Standartlarını  Hazırlamak Üzere Öncelikli 3 Meslek Belirlendi”

24 ay sürecek projenin başarıyla hayata geçirilmesi halinde “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi” kurulmuş olacak ve TİAD, sektördeki ilgili paydaşların da katkıları ile birlikte; takım tezgahları sektöründe öncelikle belirlenen üç meslek için (Takım tezgâhı mekanik bakım ve hizmet teknisyeni, Takım tezgâhı elektrik bakım ve hizmet teknisyeni, Takım tezgâhı uygulamacı programcı ve eğitmeni) sektör genelinde kabul görecek ve istihdam aşamasında aranacak standartları geliştirecek; bu alanlardaki mesleki bilgi ve becerileri ölçmek için sınav yapacak; başarılı olanlara da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı sertifika verecek.

Yapılacak sınavlarda başarılı sağlayamayan teknik elemanların ise, “Türkiye Sanayi Strateji ve Makina Sektörü Sanayi Strateji Belgeleri ve Eylem Planları” bağlamında öngörülen nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefine paralel olarak TİAD Akademi bünyesinde “meslek geliştirme” amaçlı olarak gerçekleştirilen “Uygulamalı Mesleki Teknik Eğitimler” ile imalat sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik elemanlar haline gelebilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

 

TİAD Başkanı Hayrettin Kağnıcı: Sektörde Sertifikasyon Çok Önemli”

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Kağnıcı, proje ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu şekilde açıkladı: “Projenin hedef kitlesi, Türkiye’de mesleki lise veya teknik lise mezunu ve takım tezgahları kurulum ve onarım alanında çalışmak isteyen kişiler ile, halihazırda takım tezgahı sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda kurulum ve onarım konusunda nitelikli eleman olarak çalışan, bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirmek isteyen tüm kişilerdir. Ankara’da gerçekleşen görüşmede, bu projenin düşündüğümüzden de farklı bir proje olduğunu anladık. Yetkili kişinin bu konuda bize aktardıkları; 'Şu anda imzaladığınız sözleşme Türkiye’de bu konuda yalnızca en iyi, en büyük projelerin sahipleri ile imzalanıyor. Bu teklif çağrısına 500’ün üzerinde firma, kurum ve kuruluş müracaat etti. Bunların içinde çok iyiler vardı ancak TİAD’ı seçmemizin nedenlerinden en önemlisi, projeyi başarılı bir şekilde yürüteceğinize inanmamızdır. Bu, Türkiye için bir ilk ve bir deneme projesi olacak. Ancak, başarırsanız bu işin arkası gelecek ve biz de sizlere verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. O yüzden sizden umutluyuz ve bunu başarmanızı gönülden istiyoruz' ve benzeri ifadelerden oluşuyordu. Görüyoruz ki, giderek ve hızlı bir şekilde sertifikası olmayan ve eğitim almayan elemanlar gelecekte hiçbir işte çalışamayacaklardır. Herhangi bir iş ararken bile muhakkak sertifikasyon sorulacağı artık açıkça ortada. Bu, henüz tüm sektörlerde yaygın olmayabilir ancak, günümüzde uygulaması bulunan alanlardan örnek verecek olursak eğer; güvenlik görevlilerinin veya elektrik işi yapan kişilerin mutlaka sertifikası olması gerekiyor yoksa çalışamıyorlar. TİAD olarak, sektörümüz için söz konusu projenin hedefine ve başarıya ulaşması adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız ve bu işi başaracağımıza inancımız tam. Dernek olarak, kendi içimizde yeni bir yapılanmaya gideceğiz ve buna bağlı olarak TİAD Akademi’nin yapılanmasını da yeniden gözden geçirmek istiyoruz. Daha geniş bir organizasyon yapısına geçeceğiz” dedi.