Haber - TİAD Mesleki Test Merkezi Sektörü Belgelendirmeye Devam Ediyor

TİAD MTM’nin ana hedefi; Türkiye’de makina tasarımı ve imalatı sektöründe takım tezgahlarının kurulumu ve onarımı alanında mesleki teknik eğitim almış ve bunlara ilave olarak sektörün içinde yetişmiş, alaylı olarak tabir edilen sektörde çalışmakta olan bireylerin; çalıştıkları alanda gerekli ve yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) doğrultusunda, Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) dahilinde test edilip belgelendirilerek, bu kişilerin nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerine katkıda bulunmaktır.

 

TİAD MTM Neden ve Nasıl Kuruldu?

TİAD Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM), Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından 2011-2013 yılları arasında yürütülmüş bir Avrupa Birliği Projesi olan “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi” sonucunda sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemesi ve çalışma hayatına bir standart getirerek verimliliği artırmak amacıyla kurulmuştur.

TİAD, T.C. Başbakanlık Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 30 Mart 2010 tarihinde yayımlanan teklif çağrısı kapsamında Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya yönelik “VOC-Test Merkezi Programı”na 16 Temmuz 2010 tarihinde bir proje sunmuş ve bu bağlamda Türkiye’de takım tezgahları sektöründe geçerli olacak mesleki yeterlik ve standartları belirlemeye, bunları test etmeye ve belgelendirmeye aday oldu.

MFİB tarafından titizlikle yürütülen uzun ve kapsamlı değerlendirme sürecini takiben, Hollanda merkezli, teknik yeterlilikler, mesleki eğitim ve işgücü piyasasının gereksinimleri konusunda uzman bir vakıf olan Stichting Kenteq KBB’nin (Centre of Expertise on VET and the Labour Market) ortağı olduğu; Romanya’da yerleşik araştırma kuruluşu INMA’nın (National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (BSTB) ve Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi’nin (METGEM) de iştirakçileri arasında yer aldığı “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi” projesi 22 Mart 2011 Tarihinde imzalandı ve proje süreci böylece başlamış oldu.

22 Haziran 2013 tarihine kadar devam eden ve istenilen sonuçlar elde edilerek başarılı bir şekilde TİAD tarafından tamamlanmış olan proje kapsamında sektör çalışanlarının niteliklerinin belgelenmesi amacıyla; devlet otoritesi, eğitim kurumları, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek yoğun mesai harcadığı birçok çalışma gerçekleştirildi.

 

Sektör Analizi Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Akreditasyon Süreci

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak üretimin yapıtaşı olan ve sanayinin olmazsa olmazı takım tezgahlarının sorunsuz olarak çalışmasını sağlayacak servis personelinin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek için hem servis hizmeti veren firmalara hem de servis hizmeti almakta olan firmalara kapsamlı bir “Sektör İhtiyaç Analizi” uygulandı. Bu analiz ile sektörün ihtiyacı olan personelin profili çıkartıldı. Bu analizin ardından öncelikle sektörün iş standartlarını belirleyen “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Ulusal Meslek Standardı” TİAD tarafından hazırlandı ve bunu takiben Resmi Gazete’de yayınlandı. Meslek standardını takiben sektör çalışanları için olmazsa olmaz olan kriterleri içeren “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi” ve “NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi” Ulusal Yeterlilikler hazırlandı. Standart ve Yeterlilik hazırlama sürecinde projenin genel çalışmasında olduğu gibi sektörün her kesimini temsil edecek şekilde yapılandırılmış olan çalışma grupları faaliyet gösterdi ve büyük/küçük ayrımı gözetmeksizin her sanayi kuruluşunun görüşleri değerlendirildi.

Standart ve yeterlilik hazırlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından sınav ve belgelendirme merkezinin kurulması ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu kapsamda ilk olarak mesleki yeterlilikler ile ilgili personel belgelendirme faaliyetlerini uzun zamandır gerçekleştiren Hollandalı Proje ortağımız KENTEQ ve Romanyalı iştirakçimiz INMA’nın çalışmaları yerinde gözlemlendi. Ardından eş zamanlı olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme ve yönetim sistemi kuruldu. Sistem kurulumlarını takiben akreditasyon ve yetkilendirme öncesi sektörde çalışan yaklaşık 100 kişi üzerinde konusunda uzman akademisyen ve sektör mensupları tarafından pilot sınav ve değerlendirme çalışması yapıldı. Pilot çalışmaların bir kısmı TRT Haber kanalı “Gündem” programında canlı olarak yayınlandı.

1 Haziran 2013 tarihinde yapılan Proje Kapanış Konferansı’nda o dönemde bulundukları kurumları temsilen; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sektörler Daire Başkanı Zühtü Bakır, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gözüküçük, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Uzmanı Turan Küçük, Hollanda Ulusal Mesleki Eğitim ve İş Piyasası Merkezi (KENTEQ) Proje Lideri Wim Broekhuizen, Romanya Ulusal Tarım ve Gıda Makinaları AR-GE Enstitüsü (INMA) Proje ve Uluslararası İlişkiler Departman Müdürü Petronela Drambei ile Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticisi Bianca Badanoiu, Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi Başkanı Azize Gökmen konuşmacı olarak yer aldı ve proje sırasında elde edilen “know-how”lar ve gelecek ile ilgili görüşleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan bu çalışmaların sonucu olarak ta TİAD MTM; 11 Aralık 2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından personel belgelendirme faaliyetleri için akredite edildi, 1 Temmuz 2014 tarihinde de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ilgili mesleklerde belgelendirme yapmak için yetkilendirildi ve belgelendirme faaliyetlerine başladı.

 

TİAD MTM, Sektörü Belgelendirmeye Devam Ediyor

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermek için uluslararası akreditasyon ve yetkilendirme işlemlerini tamamlayan TİAD MTM, “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi” ve “NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi” mesleklerinde belgelendirme faaliyetlerine zaman kaybetmeden başladı ve bugüne kadar 225 kişi belgelendirildi.

 

TİAD MTM bünyesinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” Verilen Meslekler ve Tanımları:

TİAD MTM tarafından şu an için takım tezgahları satış sonrası servis alanında verilmekte olan belgeler (Seviye 5), Türkiye’deki ve Avrupa genelindeki eğitim sisteminde Meslek Yüksek Okulu’na denk gelmektedir.

 

NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi – 5. Seviye

Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, CNC Takım Tezgâhları Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, CNC takım tezgahları üzerinde üretilebilirlik çalışmaları, zaman etüdü, prototip parça işleme ve CNC takım tezgahlarının kullanım ve programlama eğitimleri verme çalışmalarını yürüten personelin yapması gereken asgari iş ve işlemleri tanımlar.

 

NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi – 5. Seviye

Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, CNC Takım Tezgâhları Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, CNC takım tezgahlarının kalibrasyon ölçümleri, periyodik bakımları, arıza bakım/onarımları, makine kurulumu çalışmalarını yürüten personeldir.

 

NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi – 5. Seviye

Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, CNC Takım Tezgâhları Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, takım tezgahlarının elektrik/elektronik bakım onarımları, elektronik devre kurulumları ve makine kurulumu çalışmalarını yürüten personelin yapması gereken asgari iş ve işlemleri tanımlar.

 

TİAD MTM’nin İş Hayatına Yararları

TİAD MTM’nin işverene yararları temel olarak; işe alınacak personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliyor olmak ve oryantasyon sürecini kısaltmak, personel hatalarından kaynaklı makine kırılması ve iş kazalarını en aza indirmek, varolan ve ileride oluşabilecek ilgili devlet teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetlerini azaltmak olarak gösterilebilir. Sağlanan devlet teşviki ile ilgili detaylı bilgiye http://tiad-mtm.com/haber/cnc-takim-tezgahlari-satis-sonrasi-hizmetlerinde-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-artik-zorunlu internet bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili sıkça sorulan sorular

Kimler Mesleki Yeterlilik Belge Sahibi olabilir?

MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapabilir.  TİAD MTM’nin vermekte olduğu belge sınavlarına başvuru için okuma yazma bilmek yeterlidir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

 

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. TİAD MTM bünyesinde ortak birimlere sahip meslekler arasında yatay geçiş ile diğer belgelere sahip olunabilir.