Haber - TİAD - AB Türkiye Delegasyonu VOC-Test Merkezi Projesi Eğitim Toplantısı 22 Nisan 2011 Tarihinde Gerçekleştirildi

22 Mart 2011 tarihinde, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) arasında Ankara’da imzalanan Sözleşme ile başlayan “Takım Tezgahları VOC Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi” hakkında görüşmek üzere; TİAD temsilcileri, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve proje iştirakçilerinden Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) yetkilileri 22 Nisan 2011 tarihinde METGEM Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıya, Prof. Dr. Mustafa Balcı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Mehmet Temel, METGEM Danışmanı Prof. Dr. Koray Tunçalp, METGEM İnsan Kaynakları ve Örgün Eğitimi Yapılandırma Koordinatörü E. Ayşe Yazıcıoğlu, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje’nin Sektör Koordinatörü Dr. Erdal Gamsız, TİAD Genel Sekreteri ve Proje’nin Faaliyet Yöneticisi Gamze Taşpolat, TİAD Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje’nin Sektör Uzmanı Arif Onur Kaçak, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve  Proje’nin Sektör Çalışma Grubu Üyesi Dr. Ayhan Etyemez, TİAD Proje Koordinatörü Leyla Arsan, TİAD Avrupa Birliği Projeleri Müşaviri TAGES’in Proje Danışmanı Gurbet Deniz Yavuz katıldı.

Toplantının gündem maddelerini ise; Prof. Dr. Mustafa Balcı ile TİAD’ın Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi’nin detaylarının paylaşılması, Mustafa Balcı’nın mesleki yeterlilik belgesinin önemi ve Türkiye’de ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ile ilgili konuları aktarması, proje uygulama sürecinde TİAD’a destek olacak bilgileri paylaşması ve önemli konularda TİAD’ı yönlendirmesi konuları oluşturdu.Toplantıda TİAD Başkanı ve Proje Sektör Koordinatörü Dr. Erdal Gamsız, toplantı katılımcılarına TİAD ve TİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dr. Erdal Gamsız, sunumunda, TİAD bünyesinde takım tezgahları konusunda mesleki ve teknik eğitimler veren TİAD Akademi’nin tanıtımına da yer verdi. Konuşmanın ardından söz alan Prof. Dr. Mustafa Balcı ise; TİAD’ın bu proje ile sektöre çok faydalı olacağını aktardı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) da bu tür çalışmaları gerçekleştirmek istediğini belirtti; ayrıca yetkililere çeşitli görüş ve önerilerde bulundu. MEB Müsteşarı Mehmet Temel, MEB ile sürekli işbirliği yapılmasını tavsiye etti. Ardından söz alan Proje Koordinatörü Leyla Arsan da, TİAD’ın proje planı dahilinde bir “Proje Başlangıç Konferansı” organize etmeyi planladığından ve bu etkinlik ile sektöre projenin tanıtılıp farkındalık oluşturulmasının amaçlandığından bahsetti.

Toplantı, Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın her konuda TİAD’a destek olacağını belirtmesi ve Proje Başlangıç Konferansı’nda tekrar buluşulması temennisi ile sona erdi.