Haber - CNC Takım Tezgahları Satış Sonrası Hizmetlerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Artık Zorunlu

26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan meslekler de dahil edilmiştir.

TİAD MTM’nin belgelendirme yapmakta olduğu meslekler dahil zorunluluk getirilen tüm mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılamayacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücreti ve belge masrafı bedeli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile belirlenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2 kez daha sınav hakkı mevcuttur. Üçüncü sınav hakkında da başarısız olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan CNC tezgahların satış sonrası hizmetleri ile ilgili meslekler haricinde makina ve takım tezgahları sektöründe; CNC Programcısı, Hidrolik - Pnömatikçi, Makine Bakımcı, Makine Montajcısı, Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü gibi mesleklerde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlamış bulunmaktadır. Bu belgelendirme sistemi sayesinde sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemesi ve çalışma hayatına bir standart getirerek verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve belge sahibi olabilmek için kurulmuş olan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile; işe alınacak personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliniyor olacak ve oryantasyon süreci kısalacak, personel hatalarından kaynaklı makine kırılması ve iş kazaları en aza inecek, var olan ve ileride oluşabilecek ilgili devlet teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetleri azalacaktır.

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), satış sonrası hizmetler alanında sektöre standart getirme amacıyla 2013 yılından bu yana TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının ve kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir personel belgelendirme hizmeti veriyor. Bu kapsamda TİAD MTM tarafından;

 • “12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”
 • “12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi”
 • “13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi”

mesleklerinde, birçok sektör firmasının personeline, başarılı oldukları sınavlar sonucunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.

 

DEVLET TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA SÜRECİ

Sağlanan geri ödeme teşvik sisteminden iki farklı şekilde yararlanılabilir.

 

1. Devlet Teşvikinden Yararlanarak Başvuru Süreci (10 kişiden az)

 • http://www.tiad-mtm.com/ilk-basvuru adresinden sınav başvuru formunun doldurulması
 • Sınava girecek kişinin kimlik/pasaport fotokopisi
 • Sınav ücretinin TİAD MTM’nin banka hesabına yatırıldığına dair dekont. (Sınav ücreti her meslek için KDV dahil 1250 TL'dir) Sınav ücretinin  adayın kişisel hesabından yatırılması zorunludur.)
 • Ödeme dekontu açıklamasına; sınava girecek olan kişinin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve “Mesleki Yeterlilik Sınav Ödemesi” yazılmalıdır.
 • TİAD MTM tarafından sınav başvurusunda bulunan aday adına fatura kesilir.
 • Sınav ücreti iadeleri, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde (1014,75 TL) başarılı olan adayın belirtmiş olduğu kişisel IBAN numarasına MYK tarafından yapılır.

 

2. Devlet Teşvikinden Yararlanarak Başvuru Süreci (Tek nokta başvurusu: 10 kişi ve üzeri)

 • Sınava girecek kişilerin kimlik/pasaport fotokopisi
 • Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Tek Nokta Başvuru Formu
 • Sınav ücretinin (toplu olarak) TİAD MTM’nin banka hesabına yatırıldığına dair dekont. ((Sınav ücreti her meslek için KDV dahil 1250 TL'dir)
 • Ödeme dekontu açıklamasına;  kişi sayısı ve “mesleki yeterlilik sınav ödemesi” yazılmalıdır. Daha sonra ödeme yapılan kişilerin adı-soyadı ve T.C. kimlik numaralarının yazıldığı imzalı listenin TİAD MTM’ye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sınav ücreti iadeleri Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde (1014,75 TL) ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa TİAD MTM tarafından yapılır.

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN MEVZUAT