Sınav ve Belge Ücretleri

TAKIM TEZGAHLARI SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

MESLEKİ TEST MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi: 17.01.2019

12UY0101 - NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVİS GÖREVLİSİ - SEVİYE 5 (Rev:01)

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

12UY0101-5/A1 - NC/CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

43,80 TL

125,15 TL

12UY0101-5/A2 - Kalite Yönetim Sistemi

81,34 TL

Yok

12UY0101-5/A3 - İş Organizasyonu

41,30 TL

105,76 TL

12UY0101-5/A4 - NC/CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

43,81 TL

125,15 TL

12UY0101-5/A5 - NC/CNC Takım Tezgahlarında Satış Öncesi/Sonrası Uygulamaları ve Danışmanlık

106,38 TL

306,62 TL

12UY0101-5/A6 - CNC Takım Tezgahlarında Son Kullanıcı Eğitimi Verme

71,96 TL

198,73 TL

TOPLAM ÜCRET

388,59 TL

861,41 TL

TEORİK + PRATİK SINAV GENEL TOPLAM

1250 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ:

861,41 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ: Sınavsız belge yenileme yapılmamaktadır.

 

12UY0102 - NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ - SEVİYE 5 (Rev. No:01)

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

12UY0101-5/A1 - NC/CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

43,80 TL

125,15 TL

12UY0101-5/A2 - Kalite Yönetim Sistemi

81,34 TL

Yok

12UY0101-5/A3 - İş Organizasyonu

41,30 TL

105,76 TL

12UY0101-5/A4 - NC/CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

43,81 TL

125,15 TL

12UY0102-5/A5 - Mekanik Kalibrasyon

46,93 TL

131,41 TL

10UY0002-5/B2  - Rutin/Periyodik Bakımlar

43,81 TL

125,15 TL

10UY0002-5/B3 Arıza Bakım/Onarımları

43,81 TL

125,15 TL

10UY0002-5/B4 - Makine Kurulumu

43,80 TL

123,64 TL

TOPLAM ÜCRET

388,59 TL

861,41 TL

TEORİK + PRATİK SINAV GENEL TOPLAM

1250 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ:

861,41 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ: Sınavsız belge yenileme yapılmamaktadır.

 

 

 

 

13UY0151 - NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ - SEVİYE 5 (Rev. No:00)

Sınav Ücreti

Teorik

 Sınav

Performans Sınavı

12UY0101-5/A1 - NC/CNC Takım Tezgahlarında İSG ve Çevre Güvenliği

43,80 TL

125,15 TL

12UY0101-5/A2 - Kalite Yönetim Sistemi

81,34 TL

Yok

12UY0101-5/A3 - İş Organizasyonu

41,30 TL

105,76 TL

12UY0101-5/A4 - NC/CNC Takım Tezgahları Teknolojisi

43,81 TL

125,15 TL

12UY0102-5/A5 - Mekanik Kalibrasyon

43,80 TL

123,64 TL

10UY0002-5/B2  - Rutin/Periyodik Bakımlar

43,81 TL

125,15 TL

10UY0002-5/B3 Arıza Bakım/Onarımları

43,81 TL

125,15 TL

10UY0002-5/B4 - Makine Kurulumu

46,93 TL

131,41 TL

TOPLAM ÜCRET

388,59 TL

861,41 TL

TEORİK + PRATİK SINAV GENEL TOPLAM

1250 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ:

861,41 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ: Sınavsız belge yenileme yapılmamaktadır.

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

 

GENEL KURALLAR

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretleri, bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi Müdürler Kurulu tarafından belirlenir. Yıl boyunca belirlenmiş olan bu ücret uygulanır. Her bir yeterlilik birimi için ücret belirleme işlemi, gerekli olan sarf malzemesi, değerlendirici gideri, soru bankası hazırlanma ve güncelleme gideri ve diğer giderler göz önüne alınarak hesaplanır.
 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Gözetim faaliyetleri ücrete tabii değildir.
 • Beşinci yılın sonunda yapılacak olan belge yenileme işlemlerinde sadece uygulamalı sınav yapılacağından, ücret tarifesinde belirtilen ve sadece pratik sınavlara ait olan ücret alınır.
 • İkinci 5 yılın sonunda yapılacak olan yeniden belgelendirme ise kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılacağından ücretlendirme ilk başvuru esasına göre düzenlenir.
 • Kapsam genişletme sınavlarında adaylar ortak olmayan birimlerin güncel ücretlerini öderler.
 • Belge iptalinden sonra yapılacak olan başvuru için ücretlendirme ilk başvuru gibi uygulanır.
 • İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanamayan adaylar için; ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yararlanabileceği 1 kez daha sınav hakkı vardır.
 • Ücretsiz sınav haklarını kullanan ve başarı sağlayamayan kişiler için başvuru süreci ilk başvuruda olduğu şekilde tekrarlanacaktır.

 

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı 150 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez. Ancak, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanamayan veya yararlanmak istemeyen kişilerin belge almaya hak kazanmaları durumunda, MYK´ya ödenecek belge ücretleri (2019 yılı için 150 TL), 21 Aralık 2017 tarih ve 336 numaralı TİAD Yönetim Kurulu Toplantısı kararı uyarınca TİAD tarafından finanse edilecektir.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.

 

BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.
 • Sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücreti, 31/12/2019 tarihine kadar 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.
 • Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yararlanabileceği 2 kez daha sınav hakkı vardır. 3. sınav hakkını da kullanıp, başarısız olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin TİAD MTM’ye ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde TİAD MTM tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi TİAD MTM tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 • Sınava girmiş adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav başvurusunu yapmış ve ücretini ödemiş aday sınava katılmaktan vazgeçerse sınav ücreti iade edilir.
 • Sınav başvurusunu yapmış ve ücretini ödemiş aday sınava yazılı bildirim yapmadan katılmaz ise ilgili sınavdan başarısız sayılır. Ücretsiz olarak yararlanabileceği sınav hakları varsa faydalanabilir. Sınav ücreti iade edilmez.
 • Sınav kurallarına uymayan adaylar Değerlendiricilerin kararı ile sınavdan çıkarılabilirler. Bu durumda ilgili sınavdan başarısız sayılır. Ücretsiz olarak yararlanabileceği sınav hakları varsa faydalanabilir. Sınav ücreti iade edilmez.
 • DİĞER HUSULAR
  Geçerlilik süresi içerisinde belgenin yeniden basılmasına ilişkin talepler TİAD MTM tarafından değerlendirilir. Belgenin yeniden basılması halinde, TİAD MTM tarafından belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.
 • Belge almaya hak kazanan kişiler, “Belge Kullanım Sözleşmesinde” yer alan kurallara uymak zorundadır.